Árak:

A szállítás napján érvénybelépett árak az érvényesek. A megadott árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Szállítás:

Az expressz vagy gyorsáru szállítás miatt keletkezett költségek a megrendelőt terhelik. Az esetleges késedelmes szállítás miatt az áruátvétel nem hiúsulhat meg.

A tulajdonjog fenntartása:

A szállított áru a számla teljes kiegyenlítéséig a szállító tulajdonában marad. A kifizetetlen áru nem adható, ill. zálogosítható el.

Hiányosságok/Garanciavállalás:

A vevőnek, ill. az átvevőnek a küldeményt az átvételt követően mennyiségileg és minőségileg azonnal ellenőriznie kell. Reklamációt csak az átvételt követő azonnal bejelentésre áll módunkban elfogadni. A vevő, a felhasználásból eredően, semminemű kártérítési igénnyel nem élhet.

Fizetési feltételek: 

Szerződés szerint.

Székhely, illetékes bíróság:

Budapest